(1)
Смирнова, Л. М. Нутритивна пiдтримка та вибiр її тактики у пацiєнтiв з ускладненою та обтяженою операцiйною травмою. Pain, anaesth. & int. care 2014, 58-66.