(1)
Пилипенко, М. М.; Рибiнкiна I.; Шлапак, І. П. Перший досвiд впровадження британського варiанта екзамену за системою OSCE наприкiнцi дворiчної iнтернатури. Pain, anaesth. & int. care 2014, 5-14.