(1)
Пушкар, М. Б. Вплив різних способів загальної анестезії на варіабельність ритму серця при аденотомії у дітей з різними типами автономної нервової регуляції. Pain, anaesth. & int. care 2015, 70-82.