(1)
Покришень, Д. О.; Павлик, Б. І.; Дубров, С. О. Визначення CO<sub>2</sub≫-статусу пацiєнтiв пiд час високочастотної струминної вентиляцiї в мiкроларингохiрургiї: чи виправданий рутинний аналiз газового складу артерiальної кровi при тривалих втручаннях?. Pain, anaesth. & int. care 2015, 48-52.