Бабич, В. П., Кучин, Ю. Л., Бєлка, К. Ю., & Мартищенко, К. Д. (2017). Периопераційна аналгезія лапароскопічних холецистектомій: роль адьювантів з позицій доказової медицини. PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE, (1(78), 31–35. https://doi.org/10.25284/2519-2078.1(78).2017.103213