Закотянський, О. П. (2012). Оцінка впливу еферентних методів лікування на показники ендотоксикозу та функціонального стану печінки у хворих з печінковою дисфункцією як компонентом синдрому поліорганної недостатності. PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE, (1(58), 13–18. https://doi.org/10.25284/2519-2078.1(58).2012.108333