Чепкий, Л. П., Чернишов, В. І., & Мінов, С. В. (2012). Роль інфузійної терапії в профілактиці поліорганної недостатності. PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE, (1(58), 28–35. https://doi.org/10.25284/2519-2078.1(58).2012.108372