Бездетко, Н. В., Глумчер, Ф. С., & Дубров, С. О. (2011). Клініко-економічний аналіз застосування тієнаму в терапії нозокоміальної пневмонії. PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE, (2(56), 57–64. https://doi.org/10.25284/2519-2078.2(56).2011.109106