Барса, М. М. (2020). ТРИВАЛІСТЬ БЛОКАДИ ПЕРИФЕРИЧНИХ НЕРВОВИХ СПЛЕТЕНЬ РОЗЧИНОМ БУПІВАКАЇНУ НИЗЬКОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ВИКОРИСТАНОГО АД’ЮВАНТА. PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE, (3(92), 9–16. https://doi.org/10.25284/2519-2078.3(92).2020.211431