УШНЕВИЧ, Ж. (2023). ВПЛИВ ВИДУ АНЕСТЕЗІЇ НА РАННЄ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНЕ ВІДНОВЛЕННЯ У ПАЦІЄНТІВ З ГРИЖАМИ ЧЕРЕВНОЇ СТІНКИ. PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE, (4(105), 39–44. https://doi.org/10.25284/2519-2078.4(105).2023.295005