Смирнова, Л. М. (2014). Нутритивна пiдтримка та вибiр її тактики у пацiєнтiв з ускладненою та обтяженою операцiйною травмою. PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE, (4(69), 58–66. https://doi.org/10.25284/2519-2078.4(69).2014.84620