Пушкар, М. Б. (2015). Вплив різних способів загальної анестезії на варіабельність ритму серця при аденотомії у дітей з різними типами автономної нервової регуляції. PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE, (2(71), 70–82. https://doi.org/10.25284/2519-2078.2(71).2015.84974