Закотянський, О. П. 2012. «Оцінка впливу еферентних методів лікування на показники ендотоксикозу та функціонального стану печінки у хворих з печінковою дисфункцією як компонентом синдрому поліорганної недостатності». PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE, вип. 1(58) (Лютий):13-18. https://doi.org/10.25284/2519-2078.1(58).2012.108333.