Чепкий, Л. П., В. І. Чернишов, і С. В. Мінов. 2012. «Роль інфузійної терапії в профілактиці поліорганної недостатності». PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE, вип. 1(58) (Лютий):28-35. https://doi.org/10.25284/2519-2078.1(58).2012.108372.