Тарасенко, С. О. 2018. «Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю "Актуальні питання анестезіології та інтенсивної терапії&Quot;. IV Галицькі анестезіологічні читання. 15–16 лютого 2018 року, м.Тернопіль». PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE, вип. 1(82) (Січень):69-103. https://doi.org/10.25284/2519-2078.1(82).2018.121971.