Бєлка, К. Ю., Ф. С. Глумчер, Ю. Л. Кучин, А. Є. Мухоморов, і Перебийнiс М. В. 2015. «Дексмедетомiдин, пропофол та їх комбiнацiя для седацiїї пацiєнтiв зi станом вiдмiни алкоголю у вiддiленнi iнтенсивної терапiї: проспективне контрольоване дослiдження». PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE, вип. 4(73) (Грудень):5-12. https://doi.org/10.25284/2519-2078.4(73).2015.84129.