Бабич, В. П., Кучин, Ю. Л., Бєлка, К. Ю. і Мартищенко, К. Д. (2017) «Периопераційна аналгезія лапароскопічних холецистектомій: роль адьювантів з позицій доказової медицини», PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE, (1(78), с. 31–35. doi: 10.25284/2519-2078.1(78).2017.103213.