Закотянський, О. П. (2012) «Оцінка впливу еферентних методів лікування на показники ендотоксикозу та функціонального стану печінки у хворих з печінковою дисфункцією як компонентом синдрому поліорганної недостатності», PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE, (1(58), с. 13–18. doi: 10.25284/2519-2078.1(58).2012.108333.