Чепкий, Л. П., Чернишов, В. І. і Мінов, С. В. (2012) «Роль інфузійної терапії в профілактиці поліорганної недостатності», PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE, (1(58), с. 28–35. doi: 10.25284/2519-2078.1(58).2012.108372.