Барса, М. М. (2020) «ТРИВАЛІСТЬ БЛОКАДИ ПЕРИФЕРИЧНИХ НЕРВОВИХ СПЛЕТЕНЬ РОЗЧИНОМ БУПІВАКАЇНУ НИЗЬКОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ВИКОРИСТАНОГО АД’ЮВАНТА», PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE, (3(92), с. 9–16. doi: 10.25284/2519-2078.3(92).2020.211431.