Свiтлик Ю. О., Підгірний, Я. М., Гарбар, М. О. і Свiтлик Г. В. (2015) «Особливостi змiн ехокардiографiчних параметрiв при iшемiчнiй хворобi серця на тлi застосування епiдуральної анестезiї з рiзними мiсцевими анестетиками», PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE, (4(73), с. 25–33. doi: 10.25284/2519-2078.4(73).2015.84231.