Георгіянц, М. А. і Богуславська, Н. М. (2014) «Стан гемодинамiчних показникiв та оцiнка рiвня болю у пацiєнтiв молодого вiку при операцiях металоостеосинтезу в умовах рiзних видiв анестезiї», PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE, (4(69), с. 29–34. doi: 10.25284/2519-2078.4(69).2014.84400.