Смирнова, Л. М. (2014) «Нутритивна пiдтримка та вибiр її тактики у пацiєнтiв з ускладненою та обтяженою операцiйною травмою», PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE, (4(69), с. 58–66. doi: 10.25284/2519-2078.4(69).2014.84620.