Пилипенко, М. М., Рибiнкiна I. і Шлапак, І. П. (2014) «Перший досвiд впровадження британського варiанта екзамену за системою OSCE наприкiнцi дворiчної iнтернатури», PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE, (3(68), с. 5–14. doi: 10.25284/2519-2078.3(68).2014.84691.