Пушкар, М. Б. (2015) «Вплив різних способів загальної анестезії на варіабельність ритму серця при аденотомії у дітей з різними типами автономної нервової регуляції», PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE, (2(71), с. 70–82. doi: 10.25284/2519-2078.2(71).2015.84974.