Покришень, Д. О., Павлик, Б. І. і Дубров, С. О. (2015) «Визначення CO<sub>2</sub>-статусу пацiєнтiв пiд час високочастотної струминної вентиляцiї в мiкроларингохiрургiї: чи виправданий рутинний аналiз газового складу артерiальної кровi при тривалих втручаннях?», PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE, (1(70), с. 48–52. doi: 10.25284/2519-2078.1(70).2015.85178.