Горобейко, М. Б. (2014) «Комбiнована фiбринолiтична терапiя за критичної iшемiї у хворих iз синдромом дiабетичної стопи», PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE, (1(66), с. 53–60. doi: 10.25284/2519-2078.1(66).2014.85597.