[1]
В. П. Бабич, Ю. Л. Кучин, К. Ю. Бєлка, і К. Д. Мартищенко, «Периопераційна аналгезія лапароскопічних холецистектомій: роль адьювантів з позицій доказової медицини», Pain, anaesth. & int. care, вип. 1(78), с. 31–35, Трав 2017.