[1]
О. П. Закотянський, «Оцінка впливу еферентних методів лікування на показники ендотоксикозу та функціонального стану печінки у хворих з печінковою дисфункцією як компонентом синдрому поліорганної недостатності», Pain, anaesth. & int. care, вип. 1(58), с. 13–18, Лют 2012.