[1]
Л. П. Чепкий, В. І. Чернишов, і С. В. Мінов, «Роль інфузійної терапії в профілактиці поліорганної недостатності», Pain, anaesth. & int. care, вип. 1(58), с. 28–35, Лют 2012.