[1]
Свiтлик Ю. О., Я. М. Підгірний, М. О. Гарбар, і Свiтлик Г. В., «Особливостi змiн ехокардiографiчних параметрiв при iшемiчнiй хворобi серця на тлi застосування епiдуральної анестезiї з рiзними мiсцевими анестетиками», Pain, anaesth. & int. care, вип. 4(73), с. 25–33, Груд 2015.