[1]
М. А. Георгіянц і Н. М. Богуславська, «Стан гемодинамiчних показникiв та оцiнка рiвня болю у пацiєнтiв молодого вiку при операцiях металоостеосинтезу в умовах рiзних видiв анестезiї», Pain, anaesth. & int. care, вип. 4(69), с. 29–34, Груд 2014.