[1]
Л. М. Смирнова, «Нутритивна пiдтримка та вибiр її тактики у пацiєнтiв з ускладненою та обтяженою операцiйною травмою», Pain, anaesth. & int. care, вип. 4(69), с. 58–66, Груд 2014.