[1]
М. М. Пилипенко, Рибiнкiна I., і І. П. Шлапак, «Перший досвiд впровадження британського варiанта екзамену за системою OSCE наприкiнцi дворiчної iнтернатури», Pain, anaesth. & int. care, вип. 3(68), с. 5–14, Жов 2014.