[1]
Д. О. Покришень, Б. І. Павлик, і С. О. Дубров, «Визначення CO<sub>2</sub>-статусу пацiєнтiв пiд час високочастотної струминної вентиляцiї в мiкроларингохiрургiї: чи виправданий рутинний аналiз газового складу артерiальної кровi при тривалих втручаннях?», Pain, anaesth. & int. care, вип. 1(70), с. 48–52, Бер 2015.