Бабич, В. П., Ю. Л. Кучин, К. Ю. Бєлка, і К. Д. Мартищенко. «Периопераційна аналгезія лапароскопічних холецистектомій: роль адьювантів з позицій доказової медицини». PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE, вип. 1(78), Травень 2017, с. 31-35, doi:10.25284/2519-2078.1(78).2017.103213.