Закотянський, О. П. «Оцінка впливу еферентних методів лікування на показники ендотоксикозу та функціонального стану печінки у хворих з печінковою дисфункцією як компонентом синдрому поліорганної недостатності». PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE, вип. 1(58), Лютий 2012, с. 13-18, doi:10.25284/2519-2078.1(58).2012.108333.