Чепкий, Л. П., В. І. Чернишов, і С. В. Мінов. «Роль інфузійної терапії в профілактиці поліорганної недостатності». PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE, вип. 1(58), Лютий 2012, с. 28-35, doi:10.25284/2519-2078.1(58).2012.108372.