Свiтлик Ю. О., Я. М. Підгірний, М. О. Гарбар, і Свiтлик Г. В. «Особливостi змiн ехокардiографiчних параметрiв при iшемiчнiй хворобi серця на тлi застосування епiдуральної анестезiї з рiзними мiсцевими анестетиками». PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE, вип. 4(73), Грудень 2015, с. 25-33, doi:10.25284/2519-2078.4(73).2015.84231.