Георгіянц, М. А., і Н. М. Богуславська. «Стан гемодинамiчних показникiв та оцiнка рiвня болю у пацiєнтiв молодого вiку при операцiях металоостеосинтезу в умовах рiзних видiв анестезiї». PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE, вип. 4(69), Грудень 2014, с. 29-34, doi:10.25284/2519-2078.4(69).2014.84400.