Смирнова, Л. М. «Нутритивна пiдтримка та вибiр її тактики у пацiєнтiв з ускладненою та обтяженою операцiйною травмою». PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE, вип. 4(69), Грудень 2014, с. 58-66, doi:10.25284/2519-2078.4(69).2014.84620.