Пилипенко, М. М., Рибiнкiна I., і І. П. Шлапак. «Перший досвiд впровадження британського варiанта екзамену за системою OSCE наприкiнцi дворiчної iнтернатури». PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE, вип. 3(68), Жовтень 2014, с. 5-14, doi:10.25284/2519-2078.3(68).2014.84691.