Пушкар, М. Б. «Вплив різних способів загальної анестезії на варіабельність ритму серця при аденотомії у дітей з різними типами автономної нервової регуляції». PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE, вип. 2(71), Квітень 2015, с. 70-82, doi:10.25284/2519-2078.2(71).2015.84974.