Покришень, Д. О., Б. І. Павлик, і С. О. Дубров. «Визначення CO<sub>2</sub≫-статусу пацiєнтiв пiд час високочастотної струминної вентиляцiї в мiкроларингохiрургiї: чи виправданий рутинний аналiз газового складу артерiальної кровi при тривалих втручаннях?». PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE, вип. 1(70), Березень 2015, с. 48-52, doi:10.25284/2519-2078.1(70).2015.85178.