1.
Бєлка КЮ, Глумчер ФС, Кучин ЮЛ, Мухоморов АЄ, Перебийнiс МВ. Дексмедетомiдин, пропофол та їх комбiнацiя для седацiїї пацiєнтiв зi станом вiдмiни алкоголю у вiддiленнi iнтенсивної терапiї: проспективне контрольоване дослiдження. Pain, anaesth. & int. care [інтернет]. 11, Грудень 2015 [цит. за 09, Грудень 2023];(4(73):5-12. доступний у: https://jpaic.aaukr.org/article/view/84129