1.
Свiтлик ЮО, Підгірний ЯМ, Гарбар МО, Свiтлик ГВ. Особливостi змiн ехокардiографiчних параметрiв при iшемiчнiй хворобi серця на тлi застосування епiдуральної анестезiї з рiзними мiсцевими анестетиками. Pain, anaesth. & int. care [інтернет]. 11, Грудень 2015 [цит. за 25, Липень 2024];(4(73):25-33. доступний у: https://jpaic.aaukr.org/article/view/84231