1.
Георгіянц МА, Богуславська НМ. Стан гемодинамiчних показникiв та оцiнка рiвня болю у пацiєнтiв молодого вiку при операцiях металоостеосинтезу в умовах рiзних видiв анестезiї. Pain, anaesth. & int. care [інтернет]. 21, Грудень 2014 [цит. за 11, Грудень 2023];(4(69):29-34. доступний у: https://jpaic.aaukr.org/article/view/84400