1.
Пилипенко ММ, Рибiнкiна I, Шлапак ІП. Перший досвiд впровадження британського варiанта екзамену за системою OSCE наприкiнцi дворiчної iнтернатури. Pain, anaesth. & int. care [інтернет]. 21, Жовтень 2014 [цит. за 21, Травень 2024];(3(68):5-14. доступний у: https://jpaic.aaukr.org/article/view/84691