Витрати інгаляційного анестетика: методи оцінки та кореляція між ними

Автор(и)

  • С. О. Тарасенко ДУ «Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України», м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-9970-4574
  • С. О. Дубров Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-2471-3377
  • М. В. Кунатовський ДУ «Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України», м. Київ, Україна
  • В. А. Смоляр Украинский научно-практический центр эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины, Киев, Україна

DOI:

https://doi.org/10.25284/2519-2078.1(78).2017.103518

Ключові слова:

споживання інгаляційного анестетика, низько-потокова анестезія, мінімально-потокова анестезія, рівняння Dion, рівняння Biro

Анотація

Мета роботи: в проспективному дослідженні оцінити споживання інгаляційного анестетика (севофлурану) з використанням методу зважування випарника і рівнянь Dion і Biro у пацієнтів, оперованих з приводу новоутворень ендокринних органів в спеціалізованому центрі. Встановити наявність кореляції між методами оцінки.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ. 180 пацієнтів з хірургічної ендокринною патологією були роз поділені на 2 групи: 1-а група – основна група (92 пацієнта) – індукція севофлураном починалася з FGF = 2000 мл/хв, 2-я група – група контролю (88 пацієнтів) – індукція севофлураном починалася з FGF ≥ 4000 мл/хв. Оцінювалося споживання інгаляційного анестетика севофлурану за допомогою рівнянь Biro і Dion і методу зважування випарника (ЗВ) із виявленням кореляційної зв’язку між показниками. Розраховано загальне споживання севофлурану за період анестезії, споживання севофлурану до переходу на низький / мінімальний потік, час від індукції севофлурану до переходу на низький / мінімальний потік, середній FGF до і після переходу на низький / мінімальний потік.

РЕЗУЛЬТАТИ І ОБГОВОРЕННЯ. Відзначено, що розрахункові показники за рівняннями Biro і Dion достовірно (за критерієм Уілкоксона, p <0,05) менше в обох групах в порівнянні з показниками за методом ЗВ. Однак між показниками існує прямий кореляційний зв’язок за коефіцієнтом кореляції Спірмана (p < 0,05). Виявлений сильний кореляційний зв’язок рівняння Dion з показниками методу ЗВ як для FGF = 2000 мл / мл, так і для FGF ≥ 4000 мл / хв. Рівняння Biro має високу кореляційний зв’язок з методом ЗВ тільки в основній групі. Не відмічено достовірної різниці за критерієм Уилкоксона між групами по часу переходу на низький FGF (період насичення севофлураном) – в основній групі 10,40±0,36 хв, а в контрольній групі 9,80 ±0,63 хв. Однак виявлено достовірно (p <0,05 за критерієм Уилкоксона) більш високе споживання севофлурану за цей період насичення в контрольній групі в 4,16±0,19 мл в порівнянні з основною групою – 2,75±0,07 мл. Питома вага від загальної витрати севофлурану за цей період (за рівнянням Dion) склав 50,0 ±1,6% в контрольній групі і 40,2±1,3% (різниця достовірна за критерієм Уилкоксона, p <0,05). Стартова концентрація севофлурану на випарнику була без достовірної різниці між основною і контрольною групами і склала 3,25 ± 0,04 об% і 3,35 ± 0,04 об% відповідно. Тоді як середня концентрація севофлуана на випарнику була достовірно (p <0,05 за критерієм Уилкоксона) вище в основній групі (2,97 ± 0,03 об%) в порівняння з контрольною (2,78 ± 0,05 об%).

ВИСНОВКИ. Розрахункові показники за рівняннями Biro і Dion дозволяють оцінити споживання газового анестетика на рівні методу зважування випарника. Між показниками існує сильний кореляційний зв’язок (rs ≥ 0,95, p < 0,05). Рівняння Dion для оцінки споживання інгаляційного анестетика в більшому ступеню відображає споживання севофлурану, тому що враховує суму додатків кожного сегмента анестезії і мінімальні зміни в складових. Показники споживання севофлурану за рівнянням Dion високо корелюють з показниками методу зважування випарника як при стартовому FGF = 2000 мл / хв, так і при FGF ≥ 4000 мл/хв. Стартовий FGF при індукції севофлурану в 2000 мл/хв (основна група) використовувати ефективніше в порівнянні з індукцією FGF ≥ 4000 мл/хв. Відзначено достовірно менше споживання севофлурану в основній групі як методом зважування випарника, так і рівнянням Dion при однаковій тривалості та якості анестезії.

Біографії авторів

С. О. Тарасенко, ДУ «Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України», м. Київ

Тарасенко С.О.

С. О. Дубров, Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, Київ

Дубров С.О.

М. В. Кунатовський, ДУ «Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України», м. Київ

Кунатовський М.В.

В. А. Смоляр, Украинский научно-практический центр эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины, Киев

Смоляр В.А.

Посилання

Дубров С. О. Інгаляційна анестезія севофлураном при хірургії щитоподібної залози: низькопотокова або мінімально-потокова анестезія? / С. О. Дубров, С. О. Тарасенко, В. А. Мазніченко // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. – 2016. – No 3. – С. 38-48. https://doi.org/10.24026/1818-1384.3(55).2016.77511

Baxter A.D. Low and minimal flow inhalational anaesthesia / Baxter A.D. // Canadian Journal of Anaesthesia. – 1997. – 44. – P. 643–52; 652–3. https://doi.org/10.1007/bf03015449
| |

Vecil M. Low flow, minimal flow and closed circuit system inhalational anesthesia in modern clinical practice / M. Vecil, C. Di Stefano, F. Zorzi [et al.] // SIGNA VITAE. – 2008. – 3 Suppl 1. – S. 33–36. https://doi.org/10.22514/SV31.022008.7

Ekbom K. The effects of fresh gas flow on the amount of sevoflurane vaporized during 1 minimum alveolar concentration anaesthesia for day surgery: a clinical study / K. Ekbom, H. Assareh, R.E. Anderson, J.G. Jakobsson // Acta anaesthesiologica Scandinavica. – 2007. – 51. – P. 290–3. https://doi.org/10.1111/j.1399-6576.2006.01235.x
| |

Cotter S.M. Low-flow anaesthesia. / S.M. Cotter, A.J. Petros, C.J. Dore, N.D. Barber, D.C. White // Anaesthesia. – 1991. – 46. – P. 1009–12. https://doi.org/10.1111/j.1365-2044.1991.tb09910.x
| |

Hönemann Ch. Inhalational anaesthesia with low fresh gas flow / Ch. Hцnemann, O. Hagemann, D. Doll // Indian Journal of Anaesthesia. – 2013. – Jul-Aug, 57(4). – P. 345–350. https://doi.org/10.4103/0019-5049.118569
| |

Mychaskiw G. Low and minimal flow anesthesia: Angels dancing on the point of a needle / G. Mychaskiw // Journal of Anaesthesiology Clinical Pharmacology. – 2012. – 28. – P. 423–5. https://doi.org/10.4103/0970-9185.101883
|

Aldrete J.A. Humidity and temperature changes during low flow and closed system anaesthesia / J.A. Aldrete, P. Cubillos, D. Sherrill // Acta anaesthesiologica Scandinavica. – 1981. – 25. – P. 312–4. https://doi.org/10.1111/j.1399-6576.1981.tb01657.x
| |

Baum J.A. Low-flow anesthesia: Theory, practice, technical preconditions, advantages, and foreign gas accumulation / J.A. Baum // Journal of Anesthesia. – 1999. – 13. – P. 166–74. https://doi.org/10.1007/s005400050050

Suttner S. Low-flow anaesthesia. Does it have potential pharmacoeconomic consequences? / S. Suttner, J. Boldt // Pharmacoeconomics. – 2000. – 17. – P. 585–90. https://doi.org/10.2165/00019053-200017060-00004
| |

Ekbom K. The effects of fresh gas flow on the amount of sevoflur ane vaporized during 1 minimum alveolar concentration anaesthesia for day surgery: a clinical study / K. Ekbom, H. Assareh, R.E. Anderson, J.G. Jakobsson // Acta anaesthesiologica Scandinavica. – 2007. – 51. – P. 290–3. https://doi.org/10.1111/j.1399-6576.2006.01235.x
| |

Лісний І.І. Економічні складові різних видів анестезії / І.І. Лісний, Закальська Х.А., Стрєпетова О.В. // Хірургія України. – 2016. – No 1. – С. 61–65.

Weinberg L. Pharmacoeconomics of volatile inhalational anaesthetic agents: an 11-year retrospective analysis / L. Weinberg, D. Story, J. Nam, L. McNicol // Anaesthesia and Intensive Care. – 2010. – 38. – P. 849–54.
| |

Coetzee J.F. Fresh gas flow is not the only determinant of volatile agent consumption: a multi-centre study of low-flow anaesthesia / J.F. Coetzee, L.J. Stewart // British Journal of Anaesthesia. – 2002. – 88. – P. 46–55. https://doi.org/10.1093/bja/88.1.46
| |

Biro P. Anesthetic gas consumption and costs in a closed system with the PhysioFlex anesthesia equipment / P. Biro // Anaesthesist. – 1993. – 42. – P. 638–43.

Biro P. Calculation of volatile anaesthetics consumption from agent concentration and fresh gas flow / P. Biro // Acta anaesthesiologica Scandinavica. – 2014. – 58(8). – P. 968–972. https://doi.org/10.1111/aas.12374
| |

Dion P. The cost of anaesthetic vapours / P. Dion // Canadian Journal of Anaesthesia. – July 1992. – Vol. 39. – Issue 6. – P. 633–633. https://doi.org/10.1007/bf03008331
| |

Vadivelu N. Preventive analgesia for postoperative pain control: a broader concept. / N. Vadivelu, S. Mitra, E. Schermer, V. Kodumudi, A.D. Kaye, R.D. Urman // Local and Regional Anesthesia. – 2014. – 7. – P. 17-22. https://doi.org/10.2147/LRA.S62160
| |

Спосіб анестезіологічного забезпечення оперативного втручання при захворюваннях щитоподібної залози. Деклараційний патент України на корисну модель МПК А61В17/00, А61Р23/ 00, А61Р23/02, А61Р29/00 [Текст] / Тарасенко С. О., Ларін О. С., Черенько С. М., Дубров С. О., Паламарчук В. О., Горобейко М. Б. – UA No 113399; заявл. 13.07.2016; опубл. 25.01.2017, Бюл. No 2.

Behne M. Clinical Pharmacokinetics of Sevoflurane. / Michael Behne, Hans-Joachim Wilkel, Sebastian Harde // Clinical Pharmacokinetics. – 1999. – Jan. 36 (1). – P.13-26
| |

Katoh T. Blood concentrations of sevoflurane and isoflurane on recovery from anaesthesia. / T. Katoh, Y. Suguro, R. Nakajima, T. Kazama, K. Ikeda // British journal of anaesthesia. – 1992. – Vol. 69 – Issue 3 – P. 259-62. https://doi.org/10.1093/bja/69.3.259
| |

Aranake A. Minimum alveolar concentration: ongoing relevance and clinical utility. / A. Aranake, G.A. Mashour, M.S. Avidan // Anaesthesia. – 2013. – 68. P. 512–522. https://doi.org/10.1111/anae.12168
| |

Singh P. M. Measurement of consumption of sevoflurane for short pediatric anesthetic procedures: Comparison between Dion’s equatione and Dragger algorithm / P.M. Singh, A. Trikha, R. Sinha, A. Borle // Journal of Anaesthesiology, Clinical Pharmacology. – 2013. – 29(4). – P. 516–520. https://doi.org/10.4103/0970-9185.119160

Тарасенко С.О. Аналгетична ефективність білатеральної блокади поверхневого шийного сплетення при загальній анестезії севофлураном при тиреоїдектоміях. / С. О. Тарасенко, С. О. Дубров, М. Б. Горобейко, І.І. Кузьменко // Клінічна анестезіологія та інтенсивна терапія. – 2016. – No 2 (8). С . 74-86.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-05-12

Як цитувати

Тарасенко, С. О., Дубров, С. О., Кунатовський, М. В., & Смоляр, В. А. (2017). Витрати інгаляційного анестетика: методи оцінки та кореляція між ними. PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE, (1(78), 54–66. https://doi.org/10.25284/2519-2078.1(78).2017.103518

Номер

Розділ

Оригінальне дослідження