Про журнал

Журнал «Pain, anaesthesia and intensive care»/ «Біль, знеболення та інтенсивна терапія» - професійний науково-практичний спеціалізований рецензирований (за участю міжнародних експертів) журнал, спрямований на просування передових медичних знань в області анестезіології, інтенсивної терапії та надання допомоги пацієнтам при невідкладних станах. Особливу увагу звертає на безпеку анестезії, мультимодальні підходи до контролю болю, сучасні підходи до клінічного харчування, поєднанню мультидисциплінарних підходів щодо лікування пацієнтів із поліорганною недостатністю та її профілактики; журнал висвітлює останні досягнення в області науки для поліпшення медичної допомоги для пацієнтів при критичних станах.
№ 2(107) (2024)
Опубліковано: 2024-06-30

Весь випуск

Переглянути всі випуски

Журнал публікує матеріали в 4 секціях: "Огляд", "Оригінальні дослідження», «Клінічна практика», "Новини та інформація" для лікарів - практиків і дослідників, чия діяльність пов'язана з анестезіологією та інтенсивною терапією.
Ці статті передбачають максимальну кількість корисних наукових і практичних матеріалів, що відображають кращі клінічні методи і результати досліджень, клінічної доказової бази, діагностичні алгоритми та підходи до лікуванняі профілактики критичних станів, безпеки пацієнтів.

Засновники: Громадська організація «Українська Асоціація Анестезіології та Інтенсивної Терапії», Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця.

ISSN 2519-2078 (друкованої версії).

ISSN 2520-226X (онлайнової версії).

 

Головний редактор: Ю.Л. Кучин, д.мед.н., проф., Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Україна

Заступник головного редактора: С.О.Дубров, д.мед.н., проф., Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Україна

Редакційна колегія:
М.А. Георгіянц, Харківська медична академія післядипломної освіти, Україна
С.М. Гриценко, д.мед.н., проф., ДЗ "Запорізька медична академія післядипломної освіти" МОЗ України
Д.В. Дмитрієв, д.мед.н., проф., Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, Україна
О.М. Клігуненко, д.мед.н., проф., ДЗ «Дніпропетровська медична академія", Україна
Ю.Ю. Кобеляцький, д.мед.н., проф., ДЗ «Дніпропетровська медична академія", Україна
І.І. Лісний, д.мед.н., проф., Національний інститут рака, Україна
О.А. Лоскутов, д.мед.н., проф., Національна медична академія післядипломної освіти, Україна
А.П. Мазур, д.мед.н., проф., Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова, Україна
Я.М. Підгірний, д.мед.н., проф., Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Україна
Г.І. Постернак, д.мед.н., проф., Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Україна
О.Ю. Сорокіна, д.мед.н., проф., ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
Р.О. Ткаченко, д.мед.н., проф., Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
I.I. Тiтов, д.мед.н., проф., Івано-Франківський національний медичний університет, Україна
Л.В. Усенко, д.мед.н., проф., ДЗ «Дніпропетровська медична академія", Україна
У.А. Фесенко, д.мед.н., проф., Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Україна
В.І. Черній, д.мед.н., проф., Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, Україна
М. Малец-Мілевська, д.мед.н., проф., Автономна державна клінічна лікарня ім. проф. Вітольда Орловського Центра післядипломної медичної освіти, Польща
С. Клек, д.мед.н., проф., Багатопрофільна лікарня ім. Стенлі Дудріка, Польща
Р. Mейер, д.мед.н., проф., Університетська клініка Кантонсспітал Листаль, Швейцарія
П. Сінгер, д.мед.н., проф., Медичний центр Рабіна, Ізраїль
О. Злотнік, д.мед.н., проф., Університет Бен-Гуріона в Негеві, Ізраїль
В. Зельман, д.мед.н., проф., Медична школа Кека Університету Південної Каліфорнії, США
Х. Енн M'юїр, д.мед.н., проф., Медична школа Кека Університету Південної Каліфорнії, США
Відповідальний секретар С.О. Тарасенко, к.мед.н., EMC Hospitals - Hospital St. Anny, Poland

Розповсюдження: безкоштовна адресна розсилка лікарям-анестезіологам (direct mail), науково-дослідним установам, вищим медичним навчальним закладам III-IV рівнів акредитації та закладам післядипломної освіти (профільні кафедри).

Згідно Наказів МОН України №1413 від 24.10.2017; №409 від 17.03.2020 журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії (Категорія "Б")

Спеціальність ДАК: Медичні науки.

Свідоцтво про державну перереєстрацію КВ 22531-12431ПР від 01.02.2017.

Заснований у листопаді 1997 р.

Виходить 4 рази на рік.

Мови видання: українська, англійська.

Підписний індекс 21922.